Условия за ползване

Ползването на сайта NovMac.com е обвързано с приемането на настоящото споразумение за ползване на сайта.
Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не ползвате и посещавате този сайт.

1. NovMac.com се стреми да получи и публикува информация само от достоверни източници, чиито наименования цитира, но не носи отговорност за верността и пълнотата на данните. Когато източникът не е цитиран, това е публично достъпна информация, за която NovMac.com не носи отговорност. Издателите на сайта не носят отговорност за технически грешки или пропуски, както и за всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса.

2. Потребителят изрично се съгласява да използва NovMac.com изцяло на свой риск и се задължава да не търси съдебна отговорност от NovMac.com, респективно неговите собственици и служители, за вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите на сайта.

3. Авторските права върху всички материали на сайта са притежание на NovMac.com, освен в случаите, когато изрично е посочен друг техен носител или информацията е публично достъпна. Не се разрешава електронно или друго копиране на информация от сайта, включително копиране върху други сайтове, без изрично писмено съгласие на NovMac.com. Не се разрешава разпространението на материалите от този сайт в каквато и да било форма, за комерсиални или некомерсиални цели, без изрично писмено съгласие на NovMac.com. Ползването на всички материали за лични цели, включително отпечатване на страници, е разрешено.

4. Представената информация и снимков материал относно предлаганите стоки и услуги се предоставят от съответния производител или доставчик. NovMac.com не носи отговорност за съдържанието на тази информация, за несъответствие на данните или заблуждаваща или непочтена реклама, по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

5. Сайтът съдържа връзки към други сайтове, където Екзисто няма контрол и не носи отговорност за съдържанието на намиращата се там информация. Връзката към други сайтове не означава, че NovMac.com одобрява предлаганите там продукти или услуги.

6.  В разделите от сайта определени за покупка на продукти от потребителя се изисква да подаде и се събира определена информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката на потребителя. NovMac.com няма да използва тази информация по други начини като с това гарантира спазването на конфиденционалността й.

7. При заявка на покупка от сайта NovMac.com, в случай, че за съответната стока са налице предвидени ценови отстъпки, Вие ще можете да използвате само една от отстъпките, на които имате право, по Ваш избор.

8. За да закупите стока и/или услуга от сайта NovMac.com, вие трябва:
- Да имате навършени 18 (осемнадесет) години;
- Да имате постоянен адрес в България;
- Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;
- Да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване;
- Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка;
- Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

9. Вие, като потребител, имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок до 7 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките, в случай, че същите НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ, не е нарушавана целостта на опаковката им и във вида (фабричен целофан, лепенки и предпазни фолиа, запазена кутия без следи от употреба или драскотини), в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие, като потребител, сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието и, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

10. Индивидуална конфигурация е конфигурация на продукта с промени от стандартната, базова конфигурация (RAM, диск, подредба на клавиатура или други). Продуктите, поръчани като индивидуална конфигурация, се поръчват спрямо желаните от потребителя параметри. Продуктите, поръчани като индивидуална конфигурация, се изработват изцяло по индивидуална заявка на клиента. Заплащайки аванс по поръчката, се съгласявате, че нямате право на отказ и заплатената сума не се възстановява.

11. Продукт поръчан по заявка на клиента, не може да бъдe отказван или да бъде заменен с друг. Заплащайки аванс по поръчката, се съгласявате, че нямате право на отказ и заплатената сума не се възстановява.

12. NovMac.com не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за неточност, пълнота и актуалност на информацията, представена на настоящия Интернет сайт. Възприемането на информацията представена на настоящия сайт може да зависи от множество фактори, в това число научни, делови, икономически и финансови, и в тази връзка посетителят на сайта трябва да осъзнава и приема риска свързан с неправилното разбиране и тълкуване на представената информация.

13. NovMac.com и хората поддържащи услугите на настоящия сайт се стремят за своевременна актуализация на представената информация на настоящия Интернет сайт, а също така и намаляване времето за отстраняване на грешки, които от време на време биха могли да възникват.

14. NovMac.com не носи и няма да носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди и ущърб, свързани с компютърното оборудване на потребителя ползващ настоящия сайт или друга негова собственост, причинени в следствие на достъпа до настоящия сайт и неговото ползване.

15. NovMac.com си запазва правото по всяко време да извършва промени без предупреждение.

16. NovMac.com не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването или невъзможността за ползване на сайта или свързаните и предоставяни услуги.

17. С приемането на настоящите условия за ползване на сайта Вие декларирате, че осъзнавате възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта Ви, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на NovMac.com.

keyboard_arrow_up